Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

 

Барилгын цахилгаан

Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж системийн угсралт.

 • Барилгын дотор цахилгаан угсралт
 • Барилгын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулалт
 • Барилга байгууламжийн холбоо дохиоллын угсралт
 • Цахилгааны самбар угсралт
 • Барилгын салбар шугам сүлжээний угсралтын чиглэлийн үйл ажиллагаа
 

Холбоо дохиолол, сүлжээ

Барилгын холбоо дохиолол, дотоод сүлжээ /компьютерын сүлжээ, интернэт/ угсралт

 • Дотоод сүлжээ /Компьютерын сүлжээ/
 • Домофон 
 • Кабелийн телевизийн угсралт
 • Зарлан мэдээлэх систем
 • Хотын телефон
 

Камерын систем

Барилга орон сууцны камержуулалт, камерын систем угсралт.

 

Галын систем

Гал унтраах болон галын дохиолллын системийн угсралт.

 

Импорт, нийлүүлэлт

Барилгын цахилгааны болон дохиолол холбооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт.

 

UPS төхөөрөмж

Тасралтгүй тэжээлийн төхөөрөмж (UPS) нийлүүлэлт

 • Норвегийн ELTEK брендийн тогтмол (DC) тэжээлийн төхөөрөмж
 • Италийн LIEBERT брендийн UPS
 • Америкийн SCHNEIDER брендийн APC